Chỉ trả tiền cho quảng cáo Google Adwords mang lại kết quả gì ?

Quảng Cáo Google Adwords không tính phí bạn cho việc hiển thị quảng cáo. Thay vào đó, bạn chỉ trả tiền khi có người nhấp vào quảng cáo của bạn, xem video của bạn trên YouTube hoặc gọi cho doanh nghiệp của bạn.

Việc đặt ngân sách tùy thuộc vào bạn. Một số doanh nghiệp chi vài trăm triệu mỗi tháng. Và có doanh nghiệp khác sẽ đầu tư khoảng vài triệu.

PPC Quản Lý

Nền tảng như Google AdWords và Quảng cáo Bing là quan trọng đối với doanh nghiệp của bạn. Với pay-per-click tiếp thị (PPC) chuyên môn của chúng tôi. Chúng tôi có thể giúp lấy tài khoản của bạn để cấp độ tiếp theo. Chúng tôi tùy chỉnh chiến lược và báo cáo phù hợp với nhu cầu của bạn. Chúng tôi cung cấp sự hỗ trợ và hướng dẫn bạn cần để hoàn thành mục tiêu của bạn. Có thể là tối đa hóa lợi nhuận trên đầu tư, tăng dẫn đầu, hoặc lái xe nhận biết thương hiệu.

PAY PER CLICK DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

PPC Kiểm Toán

Quá trình kiểm toán PPC của chúng tôi bắt đầu từ sự hiểu biết kiểm toán khách quan, bảo hiểm và dẫn đến phân tích dữ liệu.

Quảng cáo xã hội

EasySeo có thể giúp bạn với các chiến dịch xã hội trả tiền mà có thể lái xe đối tượng mục tiêu của bạn đối với nhiều hành động mong muốn nhắm mục tiêu.

Google AdWords

Thuê chúng tôi cung cấp cho bạn những lợi ích của một chuyên gia AdWords toàn thời gian mà không có thêm chi phí thuê một nhân viên toàn thời gian.

Bing Quảng cáo

Trong nhà Bing đội cơ quan quảng cáo của chúng tôi đã đào tạo và chuyên môn mà bạn cần để làm cho hầu hết các nền tảng phổ biến PPC Bing.

Quảng cáo hiển thị

Quảng cáo hiển thị của bạn sẽ được nhắm mục tiêu khán giả đó đã chỉ ra một quan tâm đến dịch vụ hoặc sản phẩm của bạn.

Tiếp thị và nhắm mục tiêu lại

Cải thiện ROI và tăng chuyển đổi bằng cách tiếp thị cho những người có tất cả đã sẵn sàng truy cập trang web của bạn.

Quá trình tóm tắt trả của chúng tôi mỗi bấm vào chiến dịch:

Dịch vụ (PPC) quản lý trả cho mỗi nhấp chuột của chúng tôi bao gồm các thành phần sau:

  • Chiến lược chiến dịch tìm kiếm PPC
  • Nghiên cứu từ khóa và lựa chọn
  • Phát triển sáng tạo quảng cáo
  • Thiết lập chiến dịch
  • Quản lý giá thầu và theo dõi ROI
  • Tối ưu hóa trang đích và phát triển
  • Quản lý và phân tích chiến dịch